MATKAGRUPP

Taas on võimalik purjetada Muhu Väina regatil kaasa ilma, et peaks võistlema!

Mida pakume:

 • Matkagrupiga regatil osalevatele alustele tagame regati sadamates tasuta kaikoht
 • Kõik matkagrupis osalejad saavad regati meenete- ja teenustepaketi, sh:
 • Tasuta regatisupp kokkulepitud sadamates
 • Osavõtt regati pidulikust õhtusöögist ja peost
 • Osavõtt regati üritustest
 • Õiguse kasutada kõiki regati sadamates asuvaid olmeruume ja teenuseid samadel tingimustel regatil võistlevate alustega.

Reeglid osalejale:

 • Auhindasid ei jagata ning ametlikku aja võtmist ei toimu.
 • Matkagrupis regatil osalevad jahid täielikult omal vastutusel ja regati korraldajad ei võta mingisugust vastutust osalejate turvalisuse eest.
 • Kõigil jahtidel peab olema võimalik pidada VHF-sidet.
 • Iga jaht peab omama kehtivat vastutuskindlustust (kindlustussumma miinimum on 500 000 eurot), mida saab vormistada ka regatibüroos registreerimisel.
 • Paadid, kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma selgelt stardialast eemale.
 • Osavõtutasu võistleva paadi iga meeskonnaliikme kohta on 50 eurot  ja alla 16-aastaste laste osavõtutasu on 20 eurot.
 • Registreerimiseks saata sooviavaldus info@muhuvain.ee. 

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Kalev Jahtklubi, Pirita tee 17, Tallinn 11911;

mob: 5667 7232; epost: agnes@muhuvain.ee