Muudatus võistlusteates | 05 juuli 11, Raiko Lehtsalu


Muudetud punkt 1.3

Eelnevalt oli:

1.3 Kehtivad

ORC Rating Systems;

IMS Rules;

Finnish LYS Rules;

ISAF avamerepurjetamise erimäärused, kategooria 4;

Muudetud vastavalt:

1.3 Kehtivad

ORC Rating Systems;

IMS Rules;

Finnish LYS Rules;


ISAF avamerepurjetamise erimäärused, kategooria 4, erandina kehtivad Folkbootidele konstruktsiooniliste nõuete osas klassimäärused.

Muudetud punkt 3.5

Eelnevalt oli:

3.5 Osavõtvad jahid jagatakse gruppidesse järgmiselt:

I grupp ORC             GPH≤615

II grupp ORC            GPH=615,1-655,0

III grupp ORC           GPH=655,1-710

IV grupp ORC           GPH≥710,1

V grupp  LYS I

VI grupp LYS II

LYS gruppide jaotus vastavalt laekunud osavõtuavaldustele. 

Muudetud vastavalt:

3.5 Osavõtvad jahid jagatakse gruppidesse järgmiselt:

I grupp ORC             GPH≤615

II grupp ORC            GPH=615,1-655,0

III grupp ORC           GPH=655,1-710

IV grupp ORC           GPH≥710,1

V grupp  LYS I

VI grupp LYS II

VII grupp LYS III

LYS gruppide jaotus vastavalt laekunud osavõtuavaldustele.  

Muudetud punkt 7.1

Eelnevalt oli:
Võistluse lõpetamise aeg: 18.00

Muudetud vastavalt

Võistluse lõpetamise ja autasutamise aeg: võimalusel 17.45

Organiseeriv kogu