Head Watergate ja Muhu Väina regattidel osalejad. | 03 juuli 12, Raiko Lehtsalu


Saabudes Pärnu Jahtklubi sadamasse palume silduda külaliskais (A-kais), mis on mere poolt esimene või D-kais (mere poolt neljas).
Juhul kui vaba kohta ei leia, küsida juhtnööre sadama korrapidajalt tel. 530 78 777.

Teie mõistvale suhtumisele lootes,
Pärnu Jahtklubi sadama korrapidaja
Jaak Rüütel
tel. 530 78 777