Korraldajate ja purjetajate tänu toetajatele! | 21 juuli 13, piret.salmistu