Registreerimisel vajalikud dokumenid | 06 juuli 11, Raiko LehtsaluMuhu Väina registreerimise sujuvamaks muutmiseks tuletavad Võistlussekretärid võistlejatele meelde, et registreerimisel peab esitama järgmised dokumendid:

1. Allkirjastatud osavõtuavaldus.
2. Mõõdukirja koopia.
3. Kehtiva kindlustuspoliisi originaal ning koopia 
(jääb sekretariaati). Kindlustussumma miinimum 
on 200 000 eurot. Kindlustuse saab vormistada võistluse ajaks
ka regatibüroos võistlustele registreerimisel. Hind 50€.
4. Purjede list, soovitavalt klubide poolt väljastatud purjenumeratsiooniga.
5. Stardimaks, kui see on eelnevalt tasumata
6. Eesti jahid peavad esitama väikelaeva- või merelaevatunnistuse

Kohtumiseni Pärnus!