Muhu väina regatil jahtide ülevaatus | 04 juuli 11, Raiko Lehtsalu


Võistlejad palusid nimekirja millised nõuded on ISAF avamerepurjetamise 
erimäärused, kategooria neljas. Soovile vastu tulles koostasid 
inspektorid vormi varustusest, mis on toodud Dokumentide alamlehel 
postitatud "Varustuse ülevaatusakt".

Ülevaatusel kontrollitakse ISAF Avamerepurjetamise Erimäärustes nõutava varustuse olemasolu ja vastavust.Ülevaatuse lehel on toodud põhiline kontrollimisele kuuluv varustus.Ülevaatust teostavad inspektorid Peeter Ramst, Tõnu Kapper ja Agnes Lill, nii enne võistlust kui ka võistluste kestel.Kokkuleppel inspektoritega võib võistluste eelset kontrolli teha ka enne 10. juulit (oma klubi juures näit.) 

Kindlasti peavad olema täidetud Eesti seadustest tulenevad nõuded nii varustuse, veesõiduki registreerimise kui juhtimisõiguse osas.

Inspektorid teevad usinasti tööd ja kontrollivad varustust nii eelläbivaatusel kui ka pisteliselt kogu regati jooksul, mõistlikuse,  ausa võistluse ja turvalisuse printsiibist lähtuvalt.

Triin Sepp
Regati direktor